naroèanje / order
naročanje starih številk
order of old issuesStare številke revije ab naročite tako, da pošljite elektronsko pošto na naslov info@ab-magazine.com. V poslanem sporočilu vključite ime in priimek (ter naziv organizacije), poštni naslov, telefonsko številko in številke revije ab s seznama spodaj.

A yearly subscription to ab magazine costs 30,00 EUR. For subscription, please send an email to the address info@ab-magazine.com. The message should include full name (and organization name), full postal address, a phone number, and the number of ab issue from the list below.

Cena ene številke
Price per issue:
15.00 EUR
Seznam
List
 • 236-237 (2023): Stični šiv arhitektura in konstrukcija / Contact Seam Architecture and Construction
 • 234-235 (2023): Skupaj znamo najbolje - slovenski inženirsko-arhitekturni dosežki / Together we know Best - Slovene Engineering and Architectural Achievements
 • 232-233 (2022): Potres pretres / A Quake and a Shake Up
 • 230-231 (2021): Arhitektura za lepo starost / Architecture for an Enjoyable Old Age
 • 228-229 (2021): Ženske v arhitekturi / Women in Architecture
 • 224-227 (2020): Arhitektura. Skulptura. Spomin. Umetnost spomenikov Jugoslavije 1945-1991 / Architecture. Sculpture. Remembrance. The Art of Monuments of Yugoslavia 1945-1991 (cena/ price 35.00 EUR)
 • 221-222 (2019): Mesto prihodnosti / The City of the Future
 • 217-220 (2018/19): Slovenska alpska arhitektura 2008-2018 / Slovene Alpine Architecture 2008-2018
 • 215-216 (2018): Ljubljana izven centra / Ljubljana Outside the Centre
 • 213-214 (2017): Emil in njegove sole_ Dosje Navinsek / Emil and His Schools_ Dossier Navinsek
 • 211-212 (2017): Arhitektura gradi drzavo / Architecture Builds the State
 • 209-210 (2016): Arhitektura za bodocega cloveka / Architecture for the Man of the Future
 • 207-208 (2016): Ljubljanske vpadnice / Ljubljana's Arteries
 • 205-206 (2015): Arhitektura za otroke: vrtec / Architecture for Children: Kindergarten
 • 203-204 (2015): Pogled skozi okno / View through the window
 • 201-202 (2014): Barje / The Moors
 • 199-200 (2014): Arhitekturna fotografija / Architectural photography
 • 197-198 (2013): Ljubljana, promet in Slovenska cesta / Ljubljana, traffic and Slovenska road
 • 195-196 (2012): Mostovi Slovenije / Bridges of Slovenia
 • 193-194 (2012): soba 25 / room 25
 • 192 (2012): pet let slovenske arhitekture Arhitektura= / five years of slovene architecture Architecture=
 • 190-191 (2011): Rog et cetera
 • 188-189 (2011): Participacija / Participation
 • 183-184 (2009): Piranski dnevi arhitekture 09 / Piran days of architecture 09
 • 181-182 (2009): gradbišče Ljubljana / Ljubljana construction site
 • 177-178 (2008): vizije 3 / visions 3
 • 175-176 (2007): Plečnik 2007
 • 173-174 (2007): vizije 2 / visions 2
 • 169-172 (2006): arhitektura v sloveniji 04/06 / architecture in slovenia 04/06
 • 167-168 (2005): vizije / visions
 • 165-166 (2004): tradicija napredka / tradition of progress
 • 163-164 (2004): eko-logična arhitektura / eco-logical architecture
 • 161-162 (2003): mobilnost, infrastrukture / mobility, infrastructure
 • 159-160 (2003): šole / schools
 • 157-158 (2002): zasebno / private
 • 155-156 (2002): stanovanja / housing
 • 153-154 (2001): arhitektura in novi mediji / architecture and new media
 • 151-152 (2001): svetost / sacredness
 • 149-150 (2000): preobrazbe / transformations
 • 147-149 (2000): površina / surface
 • 145-146 (1999): odštevanje / countdown
 • 141-142 (1998): stanje stvari / state of affairs
 • 137-139 (1997): izkušnje / experiences
 • 135-136 (1997): operativnost / operativity
 • 133-134 (1996): nastajajoče nove hiše / arising new houses
 • 131-132 (1996): prostor, umetnost / space, art
 • 126-127 (1995): nove paradigme v arhitekturi devetdesetih / new paradigms in the architecture of the nineties
 • 125 (1995): nove paradigme v arhitekturi devetdesetih / new paradigms in the architecture of the nineties