UDK 71/72
ISSN 0352-1982
arhitektov bilten
architect's bulletin


Glavni in odgovorni urednik / Editor-in-chief: Miha Dešman
Uredniški odbor / Editorial board: Andrej Hrausky, Jurij Kobe, Janez Koželj, Uroš Lobnik

Asistentka urednika / Assistant: Kristina Dešman

Fotograf / Photographer: Miran Kambič

Grafično oblikovanje in AD / Graphic design and AD: Nena Gabrovec
Prelom / Typesetting: Nena Gabrovec
Tisk / Print: Tiskarna MatFormat, Ljubljana

Oblikovanje spletne strani / Web site design: nova.stran

Revijo sofinancira Mestna občina Ljubljana.
Revijo je podprla Javna agencija za knjigo Republike Slovenije na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih znanstvenih publikacij.
Stališča, izražena v člankih posameznih avtorjev, ne izražajo nujno stališč uredništva.

Klasifikacija / Classification: mag. Doris Dekleva-Smrekar CTK UL
Revija je indeksirana: Cobiss, ICONDA